Okulda Cep Telefonu Kullanımı Hakkında

Okulda Cep Telefonu Kullanımı

Okulda cep telefonu kullanımı hakkında öğrencilerimizin ve velilerimiz kafalarındaki soru

işaretlerini gidermek adına ilgili yönetmelik maddelerini sizlerle paylaşmayı uygun bulduk.

Yönetmelik maddelerinde geçen Bilişim Araçları sözcüğünün ne anlama geldiği aşağıda

açıklanmıştır.

“Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamera ile bilgi

toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, internet ,

MP3 çalar, DVD, CD, çağrı cihazı ve benzeri araçları ifade etmektedir.

ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ CEP TELEFONU İLE İLGİLİ MADDELER:

Disiplin cezasını gerektiren davranışlar

MADDE 12 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:

  1. a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;

18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak,

ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak

eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

  1. b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve

ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

  1. c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler

ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;

14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet

içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları

çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini

yapmak,”

Görüldüğü üzere cep telefonunun yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımı ile ilgili yönetmelik

maddeleri açık olup, bu konuda velilerimizin gerekli uyarı ve tavsiyeleri öğrencilerine

duyurmaları önemle rica olunur.

esafety-pano-fotoğraf esafety-pano-cep-telefonu